Tartu linn ja Luunja vald vabastab lapsevanemad pooleteiseks kuuks lasteaia kohatasu maksmisest – Lastehoid ja Lasteaed Loomelind

Tartu linn ja Luunja vald vabastab lapsevanemad pooleteiseks kuuks lasteaia kohatasu maksmisest

Tartu linn ja Luunja vald vabastab lapsevanemad pooleteiseks kuuks lasteaia kohatasu maksmisest

Tartu linn
Foto: Ove Maidla

TARTU LINN

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul on eriolukorrast tingituna soovitanud linn lapsevanematel võimalusel lapsi lasteaeda mitte tuua. “Paljud lapsevanemad on seda soovitust järginud – meie kogutud andmed näitavad, et alates tänasest on laste arv lasteaedades tunduvalt vähenenud. Arvestades seda, et eriolukord põhjustab paljudele peredele majanduslikku ebakindlust, otsustasime alates tänasest kuni aprilli lõpuni lasteaia kohatasu mitte nõuda. See puudutab kõiki lapsi – nii neid, kes käivad lasteaias kui ka neid, keda kohal pole,” selgitas Klaas. Tartu linn teeb ka kõikidele Tartu eralasteasutuste pidajatele ettepaneku rakendada nende asutuses käivate Tartu linna laste osas sama põhimõtet nagu linn oma lasteaedade osas otsustas. Linnavalitsus on valmis nende saamata jääva kohatasu kompenseerima linnaeelarvest.

LUUNJA VALD

Luunja Vallavalitsus otsustas vabastada seoses eriolukorraga alates 16.03.2020 kuni 01.05.2020 lapsevanemad kohatasu maksmisest Luunja valla lasteaedades. Samuti otsustati kompenseerida eralastehoidudele saamata jääva kohatasu maksumus lapsehoiukohta kasutavate Luunja valla lapsevanemate eest.

LÕPETUSEKS

Kuna märtsikuu arved on juba väljastatud, siis kajastatakse märtsi kahe nädala summa ettemaksuna järgmistel arvetel. Aprillikuus esitatavatel arvetel kohatasu maksumust ei ole, kuid kohta kasutanud laste arvetele lisatakse toidukulu.

KASUTATUD ALLIKAD: