Lastehoid ja lasteaed – Lastehoid ja Lasteaed Loomelind

Lastehoid ja lasteaed

Proovipäev

Lastele, kes soovivad kohta meie lastehoius või lasteaias, on proovipäev TASUTA. See on hea võimalus lapsele tutvumiseks meie õpetajate, lapsehoidjate ja teiste lastega. Proovipäeva tegevused kulgevad päevakava järgi ning sisaldavad kõiki söögikordi. Palume kindlasti kohale tulla vähemalt pool tundi enne hommikusööki. Kaasa võtta vahetusriided, vajadusel mähkmed ja sisejalanõud. Kindlasti võiks lapsel kaasas olla mõni oma mänguasi, lutt, joogipudel või muu lapsele oluline asi. Sobiva ilma korral läheme õue, seega on vajalik kaasa võtta ilmale vastavad õueriided arvestusega, et need võivad määrduda. Julgemad lapsed võivad jääda ka ilma lapsevanemata. Proovipäeva lõpus anname kindlasti lapsevanemale tagasisidet lapse kohta.

Proovipäevale registreerimiseks kirjutage meie e-mailile info@loomelind.ee.

Meie visioon, missioon ja väärtused

Visioon

Meie visioon on toetada laste mitmekülgset arengut, et kujuneksid eeldused igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks.

Missioon

Meie missioon on pakkuda lastele turvalist ja arengut väärtustavat keskkonda, kus on tagatud õppimine läbi rõõmupakkuvate tegevuste.

Väärtused

Meie väärtusteks on hoolivus, loomingulisus ja terviseedendus.

Hoolivus
– paneme tähele kaaslasi enda ümber ja suhtume teistesse lugupidavalt.

Loomingulisus – mõtleme ja tegutseme loominguliselt.

Terviseedendus – peame oluliseks liikumist, tervislikku toitumist ja vaimset heaolu.

Päevakava

7.30 – 8.30 Saabumine lastehoidu või lasteaeda, vaba mäng
8.30 – 9.00 Hommikusöök
9.30 – 12.00 Planeeritud õppe – ja kasvatustegevused, õues viibimine
  🌱 Mängud
  🌱 Vaatlused
  🌱 Jalutuskäigud
  🌱 Liikumismängud
  🌱 Vaba tegevus
12.00 – 12.30 Lõunasöök
12.30 – 15.00 Lõunauni
15.00 – 15.30 Valikuliselt õppe- ja kasvatustegevused, muud tegevused
  🌱 Individuaalne tegevus lastega
  🌱 Vaba tegevus
15.30 – 16.00 Õhtuoode
16.00 – 17.30 Vabad mängud toas või õues, laste koju saatmine

Nädalategevused

Muusika – laulmine, tantsimine, näitlemine, pillimäng.

Tervis – võimlemine, liikumismängud.

Meisterdamine – loovteraapiategevused.

Lõimitud ainevaldkondade projekti-/teemategevused – mina ja keskkond, keel ja kõne, matemaatika, kunst.

Õppekava 2022/2023

Mis teeb meie lastehoiu ja lasteaia eriliseks? Meil on lasteaia- ja lastehoiurühmades kasutusel Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heakskiidetud õppekava, mis lähtub meie visioonidest, missioonidest ja väärtustest. Õppekava aluseks on võetud riiklik õppekava ja see on mõeldud lastele vanuses alates 1,5 kuni koolieani. Õppekavaga saab tutvust teha siin:

🌱 Õppekava 2022/2023
🌱 Lisa 1 – Õppeaasta tegevuste eesmärgid nädalate kaupa
🌱 Lisa 2 – Lapse arengu eeldatavad tulemused vanuseti

ELIIS

ELIIS


Kasutame õppe- ja kasvatustegevuse korraldamiseks ning lapsevanematega info vahetamiseks e-lasteaia infosüsteemi ELIIS. See võimaldab lapsevanemal:

🌱 Olla kursis oma lapse arenguga, tutvuda lapse individuaalsuskaardi, kevadise kokkuvõtte, iseloomustuse ja/või koolivalmiduskaardiga. Samuti toimub eelnimetatud dokumentide kinnitamine ELIISi keskkonnas;
🌱 Tutvuda rühma, lastehoiu ja lasteaia tegemistega, sealhulgas rühmapäevikuga, sündmuste kalendriga, galeriiga ja toidumenüüga;
🌱 Suhelda rühma, lastehoiu ja lasteaia meeskonnaga, sealhulgas teatada lapse puudumisest.

Hinnakiri

Oleme lastevanemate jaoks mugavalt välja toonud erinevate kohalike omavalitsuste tingimused ning hinnad lastehoiu ja lasteaia teenusele. Kõikidele hindadele lisandub juurde toitlustamise päevatasu 3,60 € vastavalt kohal käidud päevade järgi. Toitlustamine koosneb kolmest osast – hommikusöök, lõunasöök ja õhtuoode. Toidukordi saab vajadusel ära jätta. Hind muutub vastavalt.

Tartu linn

Tartu linn


Alates 01.01.2024 on kohatasu Tartu linna elanikeregistris olevatele lastele 81,00 € kuus.

Nõuded:
🌱 Laps ja üks vanematest, üksikvanem või eestkostja on rahvastikuregistri andmetel Tartu linna elanik;
🌱 Laps peab olema vähemalt 1 aasta ja 5 kuune.

Kui lapsevanemal on kaks või enam last, kes kasutavad kohta lastehoius või lasteaias, siis peab ta maksma kohatasu:
🌱 100% vanuselt noorima lapse eest;
🌱 50% vanuselt järgmise lapse eest;
🌱 kolmanda ja järgneva lapse eest kohatasu maksma ei pea.

Luunja vald

Luunja vald


Luunja vald kompenseerib lapsevanema osalustasu vahe Tartu linnaga. Alates 01.01.2024 on kohatasu Luunja valla elanikeregistris olevatele lastele 49,20 € kuus. Lisaks lasteasutusega sõlmitud lepingule peab lapsevanem sõlmima veel kolmepoolse lepingu valla ja lasteasutusega, mille saadab vald peale kohatasu hinnavahe kompenseerimise avalduse tegemist.

Nõuded:
🌱 Laps ja üks vanematest, üksikvanem või eestkostja on rahvastikuregistri andmetel Luunja valla elanik;
🌱 Laps peab olema vähemalt 1 aasta ja 5 kuune;
🌱 Lapsevanema kohataotluses eelistatud Luunja valla munitsipaallasteaedades puudub vaba lasteaiakoht.

Luunja valla elanikel on vaja teha avaldus kohatasu hinnavahe kompenseerimiseks eralastehoius või eralasteaias. 

Avaldust Luunja valda saab teha e-vormi kaudu leheküljel www.luunja.ee/e-vormid-ja-blanketid#eralastehoid. Avalduses märkige lastehoiu või lasteaia arvelduskontoks EE301700017004692685 OÜ Loomelind. Peale avalduse tegemist saadetakse Teile kolmepoolne leping, mis tuleb esmalt allkirjastada lasteasutusel ja seejärel lapsevanemal. Allkirjastatud leping palun saata aadressile luunjavv@luunja.ee ja info@loomelind.ee.

Kambja vald

Kambja vald


Kambja vald kompenseerib lapsevanema osalustasu vahe Tartu linnaga. Alates 01.01.2024 on kohatasu Kambja valla elanikeregistris olevatele lastele 45,00 € kuus.

Nõuded:
🌱 Laps ja üks vanematest, üksikvanem või eestkostja on rahvastikuregistri andmetel Kambja valla elanik;
🌱 Laps peab olema vähemalt 1 aasta ja 6 kuune;
🌱 Lapsevanema kohataotluses eelistatud Kambja valla munitsipaallasteaedades puudub vaba lasteaiakoht.

Kastre vald

Kastre vald


Kastre vald kompenseerib lapsevanema osalustasu vahe Tartu linnaga. Alates 01.01.2024 on kohatasu:
🌱 43,50 € kuus, kui lapse ja tema mõlema vanema või üksikvanema elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Kastre vald;
🌱 72,50 € kuus, kui lapse ja tema ühe vanema elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Kastre vald.

Nõuded:
🌱 Laps ja üks vanematest, üksikvanem või eestkostja on rahvastikuregistri andmetel Kastre valla elanik;
🌱 Laps peab olema vähemalt 1 aasta ja 6 kuune;
🌱 Vanem on taotlenud Kastre vallas lasteaiakohta ja koha võimaldamisel ei ole sellest keeldunud.

Tartu vald

Tartu vald


Tartu vald kompenseerib lapsevanema osalustasu vahe Tartu linnaga. Alates 01.01.2024 on kohatasu Tartu valla elanikeregistris olevatele lastele 65,60 € kuus. Lisaks lasteasutusega sõlmitud lepingule peab lapsevanem sõlmima veel kolmepoolse lepingu valla ja lasteasutusega, mille saadab lasteasutus peale eralasteaia/hoiu kulude katmise korralduse kättesaamist.

Lapsevanemal tuleb esitada läbi SPOKU avaldus
. Avaldust saab esitada aadressilt https://piksel.ee/spoku/tartuvv/index.php?toetus=389&module=205&op=2.

Nõuded:
🌱 Laps ja üks vanematest, üksikvanem või eestkostja on rahvastikuregistri andmetel Tartu valla elanik;
🌱 Laps peab olema vähemalt 1 aasta ja 6 kuune.