Siin algab lapse elukestva õppe teekond!

Kvaliteetne alusharidus Tartus

LAPSEST LÄHTUV KASVATUS

Meie eesmärk on toetada lapse loovust ja vaba mängu. Nii lastehoiu- kui lasteaia rühmades rakendame HTM-i kinnitatud õppekava, mis peegeldab meie visiooni, missiooni ja väärtusi.

MULTIKULTUURNE

Meie lasteasutusse on oodatud ka muukeelsed lapsed. Austame kultuurilisi eripärasid (nt erimenüü) ning toetame lapse ja vanemate kohanemist Eesti kultuuriruumiga.

LOODUSLÄHEDUS JA ÕUESÕPE

Meil on oma kaasaegne aiaga piiritletud õueala, kus on mänguväljakud, kiigud, liumäed, jms. Samuti külastame lähikonnas asuvaid mänguväljakuid ja rohealasid.

ava-02-1_2023-09 ava-01-1_2023-09 ava-03-1_2023-09

Mida me pakume?

Loomelind pakub avarat, kaasaegset, tervislikku, loovust ja fantaasiat soosivat keskkonda, mis toob rõõmu sinu lapsele.

ALUSHARIDUS

Meie juures saavad väikesed avastajad avardada maailma kahe lastehoiurühma ja kahe lasteaiarühma abil, mis on loodud just nende arengu toetamiseks.

PÄEVAHOID

Kas võitsid spaaprotseduuri või pead tööasjus päevaks Tallinnasse sõitma, kuid pole lapsehoidjat? Loomelind pakub suurepärast lahendust päevahoiu näol.

TUNNIHOID

Loomelinnus on olemas ka tunnihoid, mis on suurepärane võimalus lapsevanematele, kes külastavad Tartu Tervisekeskusese asutusi, kauplusi või kohvikuid.

Meie meeskond

Loomelinnu töötajate ülesandeks on luua tingimused lapse mitmekülgseks arenguks, võttes arvesse lapse huve ja vajadusi. Siin tutvustatakse ainult neid töötajaid, kes on selleks andnud eelneva nõusoleku. Asendustöötajaid ja praktikante selles nimekirjas ei ole.

Marlene Säks

Marlene Säks

Lasteasutuse pidaja

Ülle Kurvits

Ülle Kurvits

Lasteasutuse direktor

Pilt Puudub

Svea Pilvik

Õpetaja

Kaselindude rühm

Olena Pikhno

Olena Pikhno

Lapsehoidja

Kaselindude rühm

Pilt Puudub

Tiia Voolaid

Õpetaja

Pajulindude rühm

Julia Muoni

Julia Muoni

Õpetaja

Lepalindude rühm

Diana Jürjenson

Diana Jürjenson

Lapsehoidja

Lepalindude rühm

Egge Kännaste

Egge Kännaste

Lapsehoidja

Lepalindude rühm