Siin algab lapse elukestva õppe teekond!

Kvaliteetne alusharidus Tartus

LAPSEST LÄHTUV KASVATUS

Pöörame tähelepanu lapse loovuse ja vaba mängu arendamisele. Meil on lasteaia- ja lastehoiurühmades kasutusel Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heakskiidetud õppekava, mis lähtub meie visioonidest, missioonidest ja väärtustest.

MULTIKULTUURNE

Võtame vastu ka muukeelseid lapsi. Toetame kultuurist tulenevaid eripärasid (näiteks erimenüü) ja aitame lapsel ning lapsevanematel kohaneda Eesti kultuuriruumis.

LOODUSLÄHEDUS JA ÕUESÕPE

Meil on oma kaasaegne aiaga piiritletud õueala, kus on mänguväljakud, pingid, kiigud, liumäed, liivakastid, jms. Käime ka lähiümbruses asuvatel mänguväljakutel ja roheluses.

Jõulud Jõulud Jõulud

Mida me pakume?

Meie avar, kaasaegne, tervist edendav, loovust ja fantaasiat arendav keskkond on rõõmuks sinu lapsele.

LASTEHOID JA LASTEAED

Loomelind on avar, kaasaegne, võimalusterohke ja mänguline paik lastele alates 1 aasta 5 kuud kuni koolieani välja. Meil on kaks lastehoiurühma ja kaks lasteaiarühma.

PÄEVAHOID

Võitsid ootamatult spa-protseduurid või on vaja tööasjus sõita terveks päevaks Tallinnasse ja pole kedagi kes last vaataks? Loomelinnul on sulle ideaalne lahendus päevahoiu näol.

TUNNIHOID

Loomelinnus on olemas ka tunnihoid, mis on eriti rõõmustav lahendus nendele lapsevanematele, kes tulevad Tartu Tervisekeskusesse protseduurile või kauplusesse või kohvikusse.

Meie meeskond

Loomelinnu kõikide töötajate eesmärgiks on luua tingimused lapse mitmekülgseks arenguks arvestades lapse huve ja vajadusi. Siia on üles laetud ainult töötajad, kes on andnud selleks eelnevalt oma nõusoleku. Siin ei ole asendustöötajaid ega praktikante.

Renee Säks

Renee Säks

Lasteasutuse pidaja

Marlene Säks

Lasteasutuse pidaja

Kaselindude rühm

Ülle Kurvits

Ülle Kurvits

Lasteasutuse direktor

Eili Ilves

Eili Ilves

Õpetaja

Kaselindude rühm

Birge Villik

Birge Villik

Lapsehoidja

Kaselindude rühm

Liis Krislin Jõgi

Liis Kristlin Jõgi

Lapsehoidja

Pajulindude rühm

Liia Kaabel

Liia Kaabel

Õpetaja

Lepalindude rühm

Diana Jürjenson

Diana Jürjenson

Lapsehoidja

Lepalindude rühm

Egge Kännaste

Egge Kännaste

Lapsehoidja

Lehelindude rühm

Julia Muoni

Julia Muoni

Lapsehoidja

Lehelindude rühm

Kadri Dieves

Kadri Dieves

Lapsehoidja

Lehelindude rühm

Helen Saar

Helen Saar

Lapsehoidja

(lapsehoolduspuhkusel)