Siin algab lapse elukestva õppe teekond!

Kvaliteetne alusharidus Tartus

LAPSEST LÄHTUV KASVATUS

Meie eesmärk on toetada lapse loovust ja vaba mängu. Nii lastehoiu- kui lasteaia rühmades rakendame HTM-i kinnitatud õppekava, mis peegeldab meie visiooni, missiooni ja väärtusi.

MULTIKULTUURNE

Meie lasteasutusse on oodatud ka muukeelsed lapsed. Austame kultuurilisi eripärasid (nt erimenüü) ning toetame lapse ja vanemate kohanemist Eesti kultuuriruumiga.

LOODUSLÄHEDUS JA ÕUESÕPE

Meil on oma kaasaegne aiaga piiritletud õueala, kus on mänguväljakud, kiigud, liumäed, jms. Samuti külastame lähikonnas asuvaid mänguväljakuid ja rohealasid.

Jõulud Jõulud Jõulud

Mida me pakume?

Loomelind pakub avarat, kaasaegset, tervislikku, loovust ja fantaasiat soosivat keskkonda, mis toob rõõmu sinu lapsele.

ALUSHARIDUS

Meie juures saavad väikesed avastajad avardada maailma kahe lastehoiurühma ja kahe lasteaiarühma abil, mis on loodud just nende arengu toetamiseks.

PÄEVAHOID

Kas võitsid spaaprotseduuri või pead tööasjus päevaks Tallinnasse sõitma, kuid pole lapsehoidjat? Loomelind pakub suurepärast lahendust päevahoiu näol.

TUNNIHOID

Loomelinnus on olemas ka tunnihoid, mis on suurepärane võimalus lapsevanematele, kes külastavad Tartu Tervisekeskusese asutusi, kauplusi või kohvikuid.

Meie meeskond

Loomelinnu töötajate ülesandeks on luua tingimused lapse mitmekülgseks arenguks, võttes arvesse lapse huve ja vajadusi. Siin tutvustatakse ainult neid töötajaid, kes on selleks andnud eelneva nõusoleku. Asendustöötajaid ja praktikante selles nimekirjas ei ole.

Renee Säks

Renee Säks

Lasteasutuse pidaja

Marlene Säks

Lasteasutuse pidaja

Kaselindude rühm

Ülle Kurvits

Ülle Kurvits

Lasteasutuse direktor

Eili Ilves

Eili Ilves

Õpetaja

Kaselindude rühm

Birge Villik

Birge Villik

Lapsehoidja

Kaselindude rühm

Liis Krislin Jõgi

Liis Kristlin Jõgi

Lapsehoidja

Pajulindude rühm

Liia Kaabel

Liia Kaabel

Õpetaja

Lepalindude rühm

Diana Jürjenson

Diana Jürjenson

Lapsehoidja

Lepalindude rühm

Egge Kännaste

Egge Kännaste

Lapsehoidja

Lehelindude rühm

Julia Muoni

Julia Muoni

Lapsehoidja

Lehelindude rühm

Kadri Dieves

Kadri Dieves

Lapsehoidja

Lehelindude rühm

Helen Saar

Helen Saar

Lapsehoidja

(lapsehoolduspuhkusel)