Siin algab lapse elukestva õppe teekond!

Kvaliteetne alusharidus Tartus

LAPSEST LÄHTUV KASVATUS

Pöörame tähelepanu lapse loovuse ja vaba mängu arendamisele. Meil on lasteaia- ja lastehoiurühmades kasutusel Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heakskiidetud õppekava, mis lähtub meie visioonidest, missioonidest ja väärtustest.

MULTIKULTUURNE

Võtame vastu ka muukeelseid lapsi. Toetame kultuurist tulenevaid eripärasid (näiteks erimenüü) ja aitame lapsel ning lapsevanematel kohaneda Eesti kultuuriruumis.

LOODUSLÄHEDUS JA ÕUESÕPE

Meil on oma kaasaegne aiaga piiritletud õueala, kus on mänguväljakud, pingid, kiigud, liumäed, liivakastid, jms. Käime ka lähiümbruses asuvatel mänguväljakutel ja roheluses.

Jõulud Jõulud Jõulud

Mida me pakume?

Meie avar, kaasaegne, tervist edendav, loovust ja fantaasiat arendav keskkond on rõõmuks sinu lapsele.

LASTEHOID JA LASTEAED

Loomelind on avar, kaasaegne, võimalusterohke ja mänguline paik lastele alates 1 aasta 5 kuud kuni koolieani välja. Meil on kaks lastehoiurühma ja kaks lasteaiarühma.

PÄEVAHOID

Võitsid ootamatult spa-protseduurid või on vaja tööasjus sõita terveks päevaks Tallinnasse ja pole kedagi kes last vaataks? Loomelinnul on sulle ideaalne lahendus päevahoiu näol.

TUNNIHOID

Loomelinnus on olemas ka tunnihoid, mis on eriti rõõmustav lahendus nendele lapsevanematele, kes tulevad Tartu Tervisekeskusesse protseduurile või kauplusesse või kohvikusse.

Meie meeskond

Loomelinnu kõikide töötajate eesmärgiks on luua tingimused lapse mitmekülgseks arenguks arvestades lapse huve ja vajadusi. Siia on üles laetud ainult töötajad, kes on andnud selleks eelnevalt oma nõusoleku. Siin ei ole asendustöötajaid ega praktikante.

Renee Säks

Renee Säks

Lasteasutuse pidaja ‎

Marlene Säks

Lasteasutuse pidaja
Muusikaõpetaja

Ülle Kurvits

Ülle Kurvits

Lasteasutuse direktor

Eili Ilves

Eili Ilves

Õpetaja
Kaselinnud

Birge Villik

Birge Villik

Lapsehoidja
Kaselinnud

Pilt puudu

Kadri Dieves

Lapsehoidja
Pajulinnud‎

Liis Krislin Jõgi

Liis Krislin Jõgi

Lapsehoidja
Pajulinnud

Pilt puudu

Liia Kaabel

Õpetaja ‎
‎Lepalinnud

Diana Jürjenson

Diana Jürjenson

Lapsehoidja
Lepalinnud

Egge Kännaste

Egge Kännaste

Lapsehoidja
Lehelinnud‎

Julia Muoni

Julia Muoni

Lapsehoidja ‎
‎Lehelinnud

Anne Kaup

Anne Kaup

Asendusõpetaja
Kõik rühmad

Helen Saar

Helen Saar

Lapsehoidja (lapsehoolduspuhkusel)

Blogi

Siit leiad meie kõige värskemad uudised, jutud ja info lastehoius ja lasteaias toimuva kohta.

Uued tuuled

Uued tuuled

Meil on hea meel teatada, et Loomelind on oma tiibu sirutanud ja saanud kahe rühmaga –  Kaselinnud ja Lepalinnud – eralasteaiaks. Kaselinnud on noorem lasteaiarühm, kus käivad  lapsed vanuses 2-4[…]

Read more
Õueala on avatud

Õueala on avatud!

Meil on rõõm teatada, et valmis on meie õueala. Eelmise aasta lõpul saime Tartu linnalt 500 m² suuruse krundi, kuhu saime rajada aiaga piiritletud õueala. Õueala asub lastehoiust kõigest 200[…]

Read more
Kohatasu vabastus
Foto: Ove Maidla

Tartu linnavalitsus otsustas, et ei küsi lapsevanematelt lasteaia kohatasu alates 11. märtsist kuni 11. aprillini.

Tartu linn kompenseerib Tartu eralasteasutuste pidajatele nende asutuses käivate Tartu linna laste kohatasu. Kohatasu vabastus on alates 11. märtsist kuni 11. aprillini ning laieneb nii lastehoius kohal käivatele kui ka[…]

Read more