Loomelind – Lastehoid ja Lasteaed Loomelind

Author: Loomelind

Uued tuuled

Uued tuuled

Meil on hea meel teatada, et Loomelind on oma tiibu sirutanud ja saanud kahe rühmaga –  Kaselinnud ja Lepalinnud – eralasteaiaks. Kaselinnud on noorem lasteaiarühm, kus käivad  lapsed vanuses 2-4 aastat ning Lepalinnud vanem lasteaiarühm, kus käivad lapsed vanuses 3-6 (7) aastat. Sügisest alustame Lepalindude rühmas projektõppega, kus õppeprotsessis püüeldakse tegevuste poole, mis lapsi motiveerivad,…
Read more

Õueala on avatud

Õueala on avatud!

Meil on rõõm teatada, et valmis on meie õueala. Eelmise aasta lõpul saime Tartu linnalt 500 m² suuruse krundi, kuhu saime rajada aiaga piiritletud õueala. Õueala asub lastehoiust kõigest 200 meetri kaugusel. Nüüd saame au ja uhkusega öelda, et meie lastehoiul on oma õueala! Suur tänu ettevõttele PalkNor, kes ehitas meile liumägedega mänguväljakud, kiigud ja…
Read more

Kohatasu vabastus
Foto: Ove Maidla

Tartu linnavalitsus otsustas, et ei küsi lapsevanematelt lasteaia kohatasu alates 11. märtsist kuni 11. aprillini.

Tartu linn kompenseerib Tartu eralasteasutuste pidajatele nende asutuses käivate Tartu linna laste kohatasu. Kohatasu vabastus on alates 11. märtsist kuni 11. aprillini ning laieneb nii lastehoius kohal käivatele kui ka vanemate poolt koju jäetud lastele ja kajastub järgmise kuu kohatasu arvel. Kuu aja möödudes vaadatakse olukord taas üle ja vajadusel pikendatakse perioodi, mille eest kohatasu…
Read more

Stenbocki maja

Lastehoid jääb avatuks

Viiruse leviku peatamiseks ning inimestevaheliste kokkupuudete vähendamiseks hakkavad üle Eesti alates 11.03 kehtima uued rangemad piirangud. Lastehoid jääb avatuks. Lähtume korraldusest, et “Lapsevanematel on tungiv soovitus mitte lapsi lasteaeda viia ilma vältimatu vajaduseta”. Kui on vähegi võimalik, jätke laps hoidu toomata. Püsige terved.