Tartu linnavalitsus otsustas, et ei küsi lapsevanematelt lasteaia kohatasu alates 11. märtsist kuni 11. aprillini. – Lastehoid ja Lasteaed Loomelind

Tartu linnavalitsus otsustas, et ei küsi lapsevanematelt lasteaia kohatasu alates 11. märtsist kuni 11. aprillini.

Tartu linnavalitsus otsustas, et ei küsi lapsevanematelt lasteaia kohatasu alates 11. märtsist kuni 11. aprillini.

Kohatasu vabastus
Foto: Ove Maidla

Tartu linn kompenseerib Tartu eralasteasutuste pidajatele nende asutuses käivate Tartu linna laste kohatasu. Kohatasu vabastus on alates 11. märtsist kuni 11. aprillini ning laieneb nii lastehoius kohal käivatele kui ka vanemate poolt koju jäetud lastele ja kajastub järgmise kuu kohatasu arvel. Kuu aja möödudes vaadatakse olukord taas üle ja vajadusel pikendatakse perioodi, mille eest kohatasu ei küsita.

KASUTATUD ALLIKAD