Tartu vallas võeti vastu määrus, millega toetatakse laste käimist eralasteaedades ja eralastehoidudes, mis asuvad väljaspool Tartu valda – Lastehoid ja Lasteaed Loomelind

Tartu vallas võeti vastu määrus, millega toetatakse laste käimist eralasteaedades ja eralastehoidudes, mis asuvad väljaspool Tartu valda

Tartu vallas võeti vastu määrus, millega toetatakse laste käimist eralasteaedades ja eralastehoidudes, mis asuvad väljaspool Tartu valda

Tartu vald

01.01.2021 võttis Tartu Vallavolikogu vastu määruse, millega toetatakse laste käimist eralasteaedades ja eralastehoidudes, mis asuvad väljaspool Tartu valda.

Kui varasemalt ei saanud meie lastehoius Tartu valla lapsed käia sest Tartu vald ei toetanud eralastehoidu (lapsevanema kanda olid kõik kulud) siis nüüd toetab Tartu vald eralastehoidusid ning kompenseerib lapsevanema osalustasu vahe Tartu linnaga. Kohatasu on piirkonniti erinev. Näiteks Kõrveküla lasteaias Päikeseratas, Raadi Lapsehoius, Lähte lasteaias Kiisupere ja Raadi lasteaias Ripsik on kohatasu 46,72 eurot.

Lapsevanemal tuleb lisaks meie kodulehel olevale avaldusele esitada läbi SPOKU avaldus Tartu valda.