Laulud ja tegevused kodus kaasa tegemiseks – viies osa (Emajõgi) – Lastehoid ja Lasteaed Loomelind

Laulud ja tegevused kodus kaasa tegemiseks – viies osa (Emajõgi)

Laulud ja tegevused kodus kaasa tegemiseks – viies osa (Emajõgi)

Emajõgi - Remo Savisaar

Kevadised tervitused kõikidele Loomelinnu suurtele ja väikestele sõpradele!

Saame teada palju uut ja põnevat Emajõe kohta, kuidas elab ja näeb välja kevadine Emajõgi, kuulame muistendit Emajõe sünni kohta ja laulame, kuidas viisk, põis ja õlekõrs tahtsid ületada Emajõge.

Tunni viis läbi Loomelinnu õpetaja ja juhataja Marlene Säks. Filmis ja monteeris Renee Säks. Erilised tänud Vootele Kriivale, kes lubas kasutada enda tehtud droonivideo selle aasta Emajõe suurvetest.

MATERJALID:

LAULU SÕNAD:

Uhti-uhti uhkesti,
Viisk läks Tartust Viljandi,
Kaasas põis ja õlekõrs,
Õlekõrs kui sääseõrs!

:,: Ei saa üle Emajõest,
Hüva nõu nüüd kallis tõest. :,:

Viisk siis ütles targasti
Oma seltsilistele:
“Otsas häda, Otsas vaev.
Põis on meil kui loodud laev.

:,: Kõrs on mastiks kõlbulik;
Mina olen laevnik.” :,:

Põis aga vastas põrinal,
Väga kõva kõri tal:
“Viisu nõu on Imelik:
Laev see olgu laberik.

:,: Vaatke kui ma veeren vees,
Kohe oletegi sees! :,:

Kõrs siis heitis pikali,
Sillakene valmis nii;
Viisk see hüüdis: “Sild on hea!
Mina sammun üle pea!”

:,: Astus sammu, astus kaks:
Sillakene katki: praks! :,:

Põnnadi, põnnadi hüppas põis,
Naeris, mis ta naerda võis!
“Vaata kuidas rumalad
Uppusivad mõlemad!”

:,: Tõmbas ennast õhku täis
Ja karplauhti lõhki käis! :,:

/Eesti tantsuviis – A.Grentzstein-Piirikivi/