Tartu linn vabastab lapsevanemad lasteaia kohatasu maksmisest ka maikuus – Lastehoid ja Lasteaed Loomelind

Tartu linn vabastab lapsevanemad lasteaia kohatasu maksmisest ka maikuus

Tartu linn vabastab lapsevanemad lasteaia kohatasu maksmisest ka maikuus

Lapsed lasteaias - Ove Maidla
Foto: Ove Maidla


Tartu Linnavalitsus otsustas tänasel istungil, et kuivõrd eriolukorrast tulenevalt lasteaiateenus tavapäraselt ei toimi, ei nõuta lapsevanematelt linna lasteaedades ja -hoidudes koha kasutamise eest tasu ka maikuus.

Et eriolukorrast tingituna lasteaia ja -hoiuteenus tavapärasel moel sisuliselt ei toimi, on Tartu Linnavalitsus varasemalt juba loobunud lapsevanematelt kohatasu nõudmisest perioodi 16. märts kuni 30. aprilli eest. Eriolukorra ajal ei ole linna lasteaedades kohalolevate laste arv päeviti olnud suurem kui 200, kokku finantseerib linn enam kui 6000 lasteaia- või -hoiukohta.

Kuna koolid jäävad kuni õppeaasta lõpuni distantsõppele ja suuremates gruppides õpilasi koolimajadesse ei kogune, siis soovitab linnavalitsus võimalusel ka lasteaialapsi jätkuvalt kodus hoida. “Eriolukorra ajal, mil endiselt püsib nakkusoht, soovitame kõiki kogunemisi vältida ja nii kooli- kui ka lasteaialastel kodus püsida,” ütles linnapea Urmas Klaas.

Linn hüvitab saamatajääva kohatasu ka neile eralasteaedadele ja lapsehoiuteenuse osutajatele, kes jätavad maikuus Tartus elavate laste eest kohatasu küsimata. See toetus on mõeldud eralasteaedadele, kes küsivad vanematelt kohatasu munitsipaallasteaedadega samadel alustel.

Lasteaiatasu vabastusega maikuuks jääb linnaeelarvesse laekumata ligi 370 500 eurot ja kulupoolele lisandub ka eralasteaedadele makstav hüvitus 92 000 eurot.

KASUTATUD ALLIKAD: